www.EnergiLekene.com

Arbeidsutvalget (AU)

Arbeidsutvalget (AU) består av representanter som er valgt av deltagende energiverk i Energilekene (tidligere NM for everk). På alle arrangementer avvikles oppmannsmøte der representanter fra deltakende idrettslag deltar. AU skal forberede oppmannsmøter og følge opp vedtak som blir gjort på møtene. AU har også ansvar for å utarbeide reglementer for arrangementet og vedlikehold av arrangementets hjemmeside.

Deltakende lag betaler en årlig kontingent pt. kr. 2000,- til arbeidsutvalget. Denne kontingenten brukes til møter og administrasjon av arrangementet. Regnskap for arbeidsutvalget godkjennes og revideres av oppmannsmøtet.

Undermeny

Powered by CMSimple