www.EnergiLekene.com

For arrangørene

Generelle opplysninger for gjennomføring av EnergiLekene

 

Appellutvalg

 

Ved hver turnering oppnevnes ett appellutvalg for behandling av eventuelle protester.

 

Appellutvalget skal bestå av 3 personer.

 

Arrangør av mesterskapet utpeker arrangementets appellutvalg.

 

Appellutvalgets leder kommer fra arrangøren av mesterskapet.

 

Økonomi

 

Utgifter bør holdes så lave som mulig.

 

Startgebyret kan variere etter hvilken økonomi og eventuell økonomisk støtte arrangøren har.

 

De deltakende lag betaler selv reise og oppholdsutgifter.

 

Arrangør pålegges å sende regnskapsoversikt til neste arrangør.     

 

Leder og Oppmannsmøte

 

Det arrangerende everk stiller med møteleder, møtesekretær og 1 representant.

 

Det neste arrangerende everk kan stille med 3 representanter.

 

De andre gjestende everk kan stille med 2 representanter.

 

Førstehjelp og sanitet

 

Ved arrangementet skal det være sanitetspersonell tilstede, som skal bestå av profesjonelle folk fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller tilsvarende.

 

Undermeny

Powered by CMSimple